A Kreatív Történelem tanulmányi verseny feladatainak eredményes megoldásához a szervezők ebben az évben is igyekeznek változatos segédanyagokat nyújtani a résztvevő diákoknak és tanáraiknak. Az alábbiakban az első fordulóban szereplő folyamatábra elkészítéséhez találhatók különböző segédletek.

A folyamatábra, egy folyamat lépéseit bemutató ábra. A technika lényege, hogy egy történelmi eseménysort grafikusan ábrázol, ezért az ok-okozati összefüggések szemléletesen tárulnak elénk. Első lépésben érdemes az adott történelmi folyamat egyes kulcselemeit (események, nevek, évszámok, személyek…) összegyűjteni, majd nyilak, vonalak segítségével jelölni az ezek között fennálló logikai rendet.

 

Például: