A dualizmus kora (1867–1918)

Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete és
a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium ("Babits") szervezésében

I. FORDULÓ

A dualizmus kora (1867-1918) I. forduló: a Millennium

Beküldési határidő: 2017. november 20.

 

Beküldési cím:
info@kreativtortenelem.hu, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem” továbbá a csapat és az iskola nevét!

Továbbjutás:
a második fordulóra a feladatsor megoldásában legalább 80%-ot elért csapatok kapnak meghívót, 2017. december 11-ig.

 

1. feladat

Az ország az államalapítás ezeréves évfordulójának megünneplésére készül. Minden vármegye saját pavilont állít fel a budapesti millenniumi kiállításon. A vármegyék pályázatot hirdettek a kiállítások anyagainak összeállítására.

Készíts pályázatot egy szabadon választott vármegye kiállításának megrendezéséhez! (Budapest nem választható!) A kiállításnak két témát, a vármegye gazdaságát és néprajzát (táj és nép) kell bemutatnia.

A pályázat részei:

 1. Pályázati adatlap kitöltve.
 2. Egy-egy összefoglaló tablószöveg a gazdasági és a néprajzi kiállításhoz maximum 2000 karakter terjedelemben (a választott megye gazdasági életének és néprajzi sajátosságainak tömör bemutatása, a kiállítás tabló műfaji sajátosságaira és a korhű szövegezésre is ügyelve).
 3. Egy-egy tárgylista a gazdasági és a néprajzi kiállításhoz, melyeknek egyenként tartalmazniuk kell 5 tételt a kiállítandó tárgyakról képpel, címmel, 3-4 soros ismertetéssel és 2-3 sor indoklással (miért reprezentálja jól ez a tárgy a megye gazdasági életét/néprajzi viszonyait).
 4. A kiállítás plakátja (a plakát grafikus megjelenítésében és szövegezésében is törekedjetek a korhűségre!).

 

A pályázati adatlap részei:

Megye:

Pályázó adatai (csapatnév):

Motiváció: Miért fontos a millenniumi ünnepség a vármegye és az ország szempontjából, mi a kiállítás legfontosabb üzenete? (max. 800 karakter)

Marketing: egy sajtóközlemény szövege, melyből megismerhetők a kiállítást kísérő rendezvények, programok és kedvezmények. (max. 600 karakter)

 

A kivitelezés formáját és formátumát (papíralapú vagy elektronikus) rátok bízzuk, legyetek kreatívak és ne feledjétek, hogy az ötletesség mellett az esztétikus kivitelezéssel is pontot gyűjthettek!

Adjátok meg a felhasznált szakirodalmat is, ügyeljetek a pontos bibliográfiai adatok feltüntetésére (szerző, cím, kiadó, kiadás helye és éve; internetes forrás esetén: szerző, cím, pontos link + letöltés dátuma)

FONTOS: minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

 

Értékelés:

 •  Pályázati adatlap: 15 pont
 •  Kiállítás tablói: 10-10 pont (összesen: 20 pont)
 •  Kiállítás tárgylistái: 15-15 pont (összesen 30 pont)
 •  Kiállítás plakátja: 10 pont
 •  Bibliográfia (a felhasznált szakirodalom mennyisége és minősége (relevanciája): 5 pont
 •  Összesen: 80 pont

 


Ajánlott szakirodalom a feladatok megoldásához:

 • Kőváry László: A millenium lefolyásának története s a millenáris emlékkiállítások. Athenaeum, Budapest 1897. (http://mek.niif.hu/10400/10497/10497.pdf)
 • Bálint Zoltán: Az Ezredéves Kiállítás architektúrája. Budapest-Bécs 1897. (http://mek.oszk.hu/04800/04885/04885.pdf)
 • Bősze Sándor: Somogy a millennium fényeiben és árnyaiban. Somogy Megye Múltjából 27. (1996.) 145-171. (https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_27_1996/?query=SZO%3D(tan%C3%A1cs%C3%BCl%C3%A9si)&pg=146&layout=s)
 • Varga Bálint: Árpád a város fölött. Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán. MTA BTK TTI, Budapest 2017. 9-43. (illetve: esettanulmányok városokról)
 • Varga-Kuna Bálint: A millennium és a nemzetiségek. Magyar Kisebbség 2009/1-2. sz. 93-105. (http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/08vargakuna.pdf)
 • Az ezredév. Magvető, Budapest 1979.
 • Az ezeréves Magyarország és a Millenniumi kiállítás. Magyarország legszebb tájainak, városainak és műkincseinek valamint a kiállítás nevezetességeinek fényképgyűjteménye. (Reprint) Téka, Budapest 1989.