A dualizmus kora (1867–1918)

Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete és
a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium ("Babits") szervezésében

II. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2018. január 29.

Beküldési cím:

info@kreativtortenelem.hu, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem” továbbá a csapat és az iskola nevét!

Továbbjutás:

az országos döntőbe az első és a második forduló összesített pontszámai alapján a nyolc legjobb csapat kap meghívást 2018. február 19-ig.

 

1. feladat – az 1905-ös parlamenti válság

 

Előzmények:

Az 1903-ban Ferenc József gróf Tisza Istvánt nevezte ki miniszterelnökké. A Szabadelvű Párt vezére kormányfőként eltökélten folytatta házelnökként megkezdett harcát, az általa „nemzetgyilkos politikának” nevezett parlamenti obstrukció (a parlamenti döntéshozatalt ellehetetlenítő ellenzéki akciók) letörését. Az Országházban addig nem látott botrányos körülmények („zsebkendő szavazás”, a képviselőház berendezésének szétrombolása, stb.) között elfogadtatott intézkedések végül nem a törvényhozás rendjét állították helyre, hanem a Szabadelvű Párt 30 éves kormányzásának vetettek véget. Az országgyűlést feloszlatták és az 1905 elején megtartott választásokon a Szabadelvű Párt vereséget szenvedett, az ellenzéki koalíció  vezetője, a Függetlenségi Párt önmagában több mandátumot szerzett, mint a kormánypárt.

Szituáció:

1905 elején tehát olyan helyzet alakult ki, amelyre 1867 óta nem volt példa. Az uralkodónak a gyakorlat szerint a választásokon többséget szerzett és a közvélemény által támogatott koalíció politikusai közül kellene megbíznia valakit a kormányalakítással. A Függetlenségi Párt programja azonban tagadta a dualista rendszert, így a közös hadsereget és a gazdasági közösséget is…

Feladat:

Ferenc József nehéz döntés előtt áll. Legyetek a „belső titkos tanácsadói”: Mit tegyen? Az uralkodó arra kíváncsi, milyen kockázatokkal illetve lehetőségekkel jár a koalíció kinevezése és elvár egy alternatív javaslatot is, hogy legalább két lehetőség közül tudjon választani.

A., Készítsetek felmérést az alábbi táblázat segítségével, melyben mérlegelitek a helyzetet Ferenc József szemszögéből!

A koalíció kinevezése
Az udvar/Birodalom céljai, érdekei: A magyar belpolitikai helyzet nehézségei/a koalíció programja:

 

 

 

A koalíció kinevezésében rejlő lehetőségek: A koalíció kinevezésében rejlő kockázatok:

 

 

 

B., Javasolj egy alternatív megoldást!
Készítsetek felmérést az alábbi táblázat segítségével, melyben mérlegelitek a helyzetet Ferenc József szemszögéből!

Alternatív megoldás: ……………………………………..
Az udvar/Birodalom céljai, érdekei: A magyar belpolitikai helyzet nehézségei:

 

 

 

Lehetőségek: Kockázatok:

 

 

 

C., A fenti két elemzés eredményeire mint érvekre támaszkodva írjatok egy állásfoglalást az uralkodó számára beadvány formájában!

A gyűjtött és a táblázatban rendszerezett információkat mérlegelve adjatok javaslatot, hogy a két lehetőség közül melyiket tartjátok kedvezőbbnek! Fontos értékelési szempont a fenti érvekre való hivatkozás, de nem fontos, hogy a (történetileg) valójában bekövetkezett döntésre jussatok! Figyeljetek a helyzethez illő nyelvi megfogalmazásra is! Az érvelő esszé terjedelme 20-25 sor legyen.

A megoldáshoz csatoljátok a felhasznált irodalom jegyzékét!

 

Értékelés:

 • Lehetőségek számbavétele (koalíció) – táblázat: 8 pont
 • Lehetőségek számbavétele (alternatíva) – táblázat: 8 pont
 • Érvelő esszé: 14 pont
 • Felhasznált irodalom: 5 pont
 • Összesen: 35 pont

 

Ajánlott szakirodalom a feladatok megoldásához:

 • Katus László: A modern Magyarország születése. Kronosz Kiadó, Pécs 2012. 559-563. oldal• Katus László: A modern Magyarország születése. Kronosz Kiadó, Pécs 2012. 559-563. oldal
 • Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. II. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp. 1992. (reprint) 46-121. oldal (24-27. fejezetek: Küzdelem a parlamentarizmusért; A király, trónörökös és nemzet; Fejérvári kormány és az általános választójog; A nemzeti ellenállás és paktum a királlyal) http://mtdaportal.extra.hu/gratz_gusztav.html
 • Szili Ferenc: Az 1905-1906. évi kormányzati válság és annak következménye Somogyban. In Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv, 1974. (5. évf.) 5. sz. 233-258. oldal https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_Mult_05_1974/?pg=236&layout=s

2. feladat – üdülőhely prospektus

 

A dualizmus korában az Osztrák-Magyar Monarchia tehetősebb polgárai szívesen kerestek fel híres vagy kevésbé híres üdülőhelyeket, akár gyógykezelés, akár pihenés, akár szórakozás céljából. Válasszatok ki egy korabeli üdülőhelyet a Monarchia bármely részéről és készítsetek egy prospektust, amiben a magyar utazóközönségnek ajánljátok azt!

A prospektus mutassa be:

 • a szállás- és étkezési lehetőségeket,
 • a közlekedést (megközelíthetőség),
 • a pihenési, gyógyulási, szórakozási lehetőségeket,
 • a látnivalókat.

A prospektus tartalmilag, nyelvileg és grafikailag is legyen kreatív és korhű!

A megoldáshoz csatoljátok a felhasznált irodalom jegyzékét!

 

Értékelés:

 • Kivitelezés (kreativitás, esztétikum, korhűség): 10 pont
 • Tartalmi elemek (a feladatkiírás szempontjai szerint): 20 pont
 • Bibliográfia (a felhasznált szakirodalom mennyisége és minősége): 5 pont
 • Összesen: 35 pont

 

Ajánlott szakirodalom a feladatok megoldásához:

  • Katona Csaba: Magyar és cseh fürdők az Osztrák–Magyar Monarchiában
  • Kaposi Zoltán: Fürdők és fürdőélet Magyarországon a dualizmus korában
  • Katona Csaba: Matskási és Mitskei vagy Flegmann és Grósz? Szabolcs megyei fürdôvendégek Balatonfüreden
  • Kósa László: Fürdőélet a Monarchiában. Holnap Kiadó, Budapest 1999.
  • Korunk folyóirat 2009. augusztusi száma (3. folyam, 20. évfolyam, 8. szám) http://epa.oszk.hu/00400/00458/00152/
  • Gyurgyák János: A dualizmus kora. Magyarország története képekben I. Osiris-MTI-OSZK, Budapest, 2008.