A Horthy-korszak (1920-1944)

Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete és
a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (“Babits”) szervezésében

I. forduló:

Magyarország politikai rendszere a két világháború között

Beküldési határidő: 2018. november 26.

Beküldési címkreativtortenelem.pte@gmail.com, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2.
A borítékra kérjük ráírni: „Kreatív Történelem” továbbá a csapat és az iskola nevét!

Továbbjutás: a második fordulóra a feladatsor megoldásában legalább 80%-ot elért csapatok kapnak meghívót 2019. január 4-ig.

I. feladat:

Magyarországon 1920 januárjában – a még megszállt területek kivételével – lezajlott a nemzetgyűlési választás. A háborús összeomlást és a forradalmakat követően az új parlament legfontosabb feladata az állami élet újjászervezése és egy stabil politikai rendszer megteremtése volt.  A kormányfői tisztség betöltése kapcsán már ekkor fölmerült gróf Bethlen István személye.

Szituáció: 1920 januárjában, a választások után Bethlen kormányalakításra készül. Bethlen István mint miniszterelnök-jelölt, munkatársainak, leendő kabinetjének eligazítást tart az elérendő célokról és egy intézkedési terv, egy belpolitikai konszolidációs menetrend kidolgozására szólítja fel őket.

Feladat:

1. Bethlen István programadó beszédének megírása, amelyben

  • értékeli az aktuális helyzetet,
  • bemutatja a követendő politikai eszméket és
  • meghatározza az elérendő célokat.

 Az érvek, a gondolkodásmód, szellemiség és a stílus hiteles rekonstruálásához használjátok segítségül Bethlen István megadott beszédeit.

A szöveg terjedelme maximum 1200 leütés legyen.

2. Készítsétek el a kabinet konkrét intézkedési tervét egy tetszőleges grafikai rendező (táblázat, fürtábra, folyamatábra, gondolattérkép, stb.) segítségével!

A menetrend tartalmazza a bethleni célok eléréséhez szükséges intézkedéseket

  • az államforma,
  • az államfői hatalom,
  • a törvényhozás és
  • a választójog területén.

Az intézkedési tervet az 1920-1930 között Magyarországon megvalósult belpolitikai konszolidáció lépései alapján állítsátok össze és jelöljétek benne a tényleges dátumokat is!

A kivitelezés formáját és formátumát (papíralapú vagy elektronikus) rátok bízzuk, legyetek kreatívak és ne feledjétek, hogy az ötletesség mellett az esztétikus kivitelezéssel is pontot gyűjthettek!

Adjátok meg a felhasznált szakirodalmat is, ügyeljetek a pontos bibliográfiai adatok feltüntetésére (szerző, cím, kiadó, kiadás helye és éve; internetes forrás esetén: szerző, cím, pontos link + letöltés dátuma).

FONTOS: minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

Értékelés:

I./1. Bethlen István helyzetértékelése és általános iránymutatása (20 pont)

I./2. A kabinet intézkedési terve (20 pont)

Stílus, megfogalmazás, információk logikai elrendezése (10 pont)

Kreativitás a kivitelezésben (5 pont)

Felhasznált irodalom (relevanciája, hivatkozások pontossága) (5 pont)

Összesen megszerezhető: 60 pont

Ajánlott irodalom:

Romsics Ignác: A Horthy-rendszer jellegéről. Elitizmus, tekintélyelv, konzervativizmus. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_horthy_rendszer_jellegerol_elitizmus_tekintelyelv_konzervativizmus/ (2018. 08. 24.)

Bethlen István gróf beszédei és írásai. Budapest, 1933. http://mtdaportal.extra.hu/books/bethlen_istvan_grof_beszedei_es_irasai_1.pdf  (2018. 08. 24.)   151–168; 192–198; 230–233; 242–262. oldalak.

II. feladat:

Szituáció: Az ország Horthy Miklós kormányzóvá választásának 20. jubileumára készül.

Feladat:

Készítsetek két plakátot az évfordulóra!

  • egyet, ami pozitív módon jeleníti meg a kormányzó pályafutását és politikáját;
  • egyet, amely negatív módon értékeli!

Ügyeljetek a plakátok formai (műfaji) jellemzőire és a megfelelő attribútumok (jelképek) használatára!

Jelöljétek a plakátokon a plakát készíttetőjét (Ez lehet fiktív vagy valós egyesület, szervezet, intézmény, kormány, iskola, személy, párt, stb.) 

A kivitelezés formáját és formátumát (papíralapú vagy elektronikus) rátok bízzuk, legyetek kreatívak és ne feledjétek, hogy az ötletesség mellett az esztétikus kivitelezéssel is pontot gyűjthettek!

FONTOS: minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

Értékelés:

A plakátokon megjelenő (képi és/vagy szöveges) tartalmi elemek (2×10 pont)

A plakátok kivitelezése, kreativitás (2×10 pont)

Összesen megszerezhető: 40 pont

Ajánlott irodalom:

Romsics Ignác: Kultusz és ellenkultusz. A Horthy-kép változásai. Rubicon 2007/10. 4–21. old.

Turbucz Dávid: A Horthy-kultusz 1919-1944. MTA BTK, Budapest, 2016. 221–248. old. (7.2.1 fejezet: A kultusz csúcspontja: Horthy Miklós ’országlásának’ huszadik évfordulója 1939-1940.)