A Horthy-korszak (1920-1944)

Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete és
a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (“Babits”) szervezésében

JELENTKEZÉS:

2018. október 26.

I. FORDULÓ:

2018. november 26.

II. FORDULÓ:

2019. február 4.

Indul a hetedik évad!

A Pécsi Tudományegyetem háromfordulós kreatív történelmi versenyt hirdet 4 fős középiskolai csapatok részére. A legújabb kutatási eredményekre építő kreatív feladatok életközelivé és érthetővé teszik a korszak eseményeit, egyúttal segítik azok átfogó megismerését és az érettségire való felkészülést is.

A 2018/2019-es tanévben a Horthy-korszak kerül a középpontba. A vesztes háború következtében Magyarország egy európai hatalom részállamából kisállammá vált. Ahogy az 1920-as években kialakuló politikai rendszert, úgy a mindennapi élet számos területét is a háborús összeomlást követő forradalmak és a trianoni békediktátum határozta meg. Miként változott az életmód, a kultúra, a társadalmi viszonyok és a politikai struktúra? Hogyan alakultak a trianoni Magyarország lehetőségei a nemzetközi porondon? Mindezek a kérdések hangsúlyos részét képezik a középiskolai történelemoktatásnak és összetett válaszokat igényelnek. A verseny célja nem csupán a konszolidáció és a válságok váltakozásában formálódó korszak megismerése, hanem annak megértése, a cselekvőképes tudás és a kritikai gondolkodás fejlesztése.

Nevezni 2018. október 26-ig lehet.

Az első forduló megoldásait 2018. november 26-ig kell elkészíteni.