VISSZA

Versenyleírás

A Pécsi Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete és

a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziuma, valamint

a Történészcéh Egyesület, a PTE Állam- És Jogtudományi Kara és  a PTE Közgazdaságtudományi Kara

által szervezett

 

Országos történelmi vetélkedő

 középiskolás tanulók számára

 

kreatív történelem

 

a 2016-2017-es tanévre kiírt verseny:

 

 

A középkor története – a 12-15. század

 

 Általános információk

A tanulmányi verseny évente kerül megrendezésre, és minden kiírás során egy, a történelem érettségin jellemzően előforduló, hangsúlyos témát dolgoz fel. A felkészülés során a vetélkedő résztvevői nem csupán intenzívebb és komplexebb tudást szereznek a kitűzött témakörrel kapcsolatban, de a feladatok elkészítése révén a múlthoz fűződő kapcsolatuk is jelentősen átalakul, személyesebbé válik.

 

A verseny célja, hogy

  • a tanulók az érdekes és a kreativitásukra építő feladatok megoldásával tegyék élővé az iskolai keretek között elsajátított tananyagot;
  • képessé tegyük a diákokat az önálló ismeretszerzésre, a megfelelő szakirodalmak felkutatására, illetve az áttekintett források szintetizálására, az ismeretek gyakorlati alkalmazására;
  • a csapatmunka révén a diákok felismerjék a kooperáció, a közös feladatmegoldás hasznosságát, működési mechanizmusait; képesek legyenek közösen tudományos teljesítményt produkálni;

Mindemellett a verseny egyik kiemelt célja az, hogy intenzívebbé tegye a történettudomány és a történelemtanítás (közoktatás) kapcsolatát, érdekes és újszerű terepet biztosítson a tehetséges diákok kibontakozásának, valamint hogy kedvet ébresszen bennük a felsőfokú történelmi tanulmányok folytatására.

 

A vetélkedőn 4 fős csapatok indulhatnak (nem maximalizáljuk az iskolánként indítandó csapatok jelentkezését).

 

Téma:

Ebben a tanévben a középkor kerül a középpontba. A 12-15. század egyetemes és magyar története hangsúlyos részét képezi a középiskolai történelemoktatásnak, és emellett igen bonyolult, összetett kérdéseket vet fel. A verseny szervezői részben a feladatok, részben a PTE BTK TTI által működtetett szakmódszertani portálon megjelentetett tanulmányok révén próbálják a legújabb kutatási eredményeket, újonnan felmerült szempontokat közvetíteni a diákok felé, és egyben felkészíteni őket az érettségire. (www.arkadia.pte.hu

 

Az iskolák nevezési határideje a vetélkedőre: 2016. szeptember 28.

A nevezés, regisztráció az alábbi website-on lehetséges:

www.kreativtortenelem.hu

A nevezés ingyenes! Kérjük, hogy az iskola jelöljön meg a nevezési lapon legalább egy e-mail címet, amelyre a versennyel kapcsolatos információkat elküldhetjük!

***

1. FORDULÓ:

Beküldési határidő: 2016. november 14. (hétfő)

Feladat: a  csapatok a megadott időre elkészítik a honlapon közzétett írásbeli feladatokat. A feladatlap elérhető a www.kreativtortenelem.hu címen 2016. szeptember 1-től.

Téma: Középkori városok, társadalom, életmód.

Lebonyolítás: a beküldött feladatokat értékeli a kijelölt zsűri (a PTE BTK Történettudományi Intézetének munkatársai).

Beküldési cím: info@kreativtortenelem.hu, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem.”

Továbbjutás: a második fordulóra a feladatsor megoldásában legalább 80%-ot elért csapatok kapnak meghívót, december 5-ig.

2. FORDULÓ:

Beküldési határidő: 2017. január 30. (hétfő)

Feladat: a  csapatok a megadott időre elkészítik a honlapra feltöltött írásbeli feladatokat. A feladatlap elérhető a  www.kreativtortenelem.hu címen 2017. december 5-től.

Téma: A középkor művelődése és kultúrája

Lebonyolítás: a beküldött feladatokat értékeli a kijelölt zsűri.

Továbbjutás: a zsűri döntése alapján a legjobb 8 csapat kerül az országos döntőbe.

3. FORDULÓ: DÖNTŐ

Időpont: 2017. március 24-25-26.

Feladat: a helyszínen szóbeli feladatok megoldása az előzetesen megadott szakirodalom alapján.

Téma: Humanizmus és reneszánsz

Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem

Lebonyolítás: Csapatverseny szóbeli és írásbeli kreatív feladatokkal. A döntőben részt vevő csapatok számára szállást (pénteken és szombaton, két éjszakára) és ellátást biztosítunk. A verseny után kulturális programok Pécsett.

Nyeremények:

Minden döntős csapat és felkészítő tanáraik részére: oklevél; könyvjutalom; tárgynyeremények.

     1. helyezés

Díjmentes részvétel A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Bölcsész nyári táborában (KreaTábor).

A csapattagoknak 50% tandíjkedvezmény a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán vagy Közgazdaságtudományi Karán sikeres felvételi esetén, egy szemeszterre.

   2. helyezés:

A csapattagoknak 30% tandíjkedvezmény a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán vagy Közgazdaságtudományi Karán sikeres felvételi esetén, egy szemeszterre.

 

   3. helyezés:

A csapattagoknak 10% tandíjkedvezmény a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán vagy Közgazdaságtudományi Karán sikeres felvételi esetén, egy szemeszterre.  

 

Pécs, 2016. augusztus 29.