A dualizmus kora (1867–1918)

Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete és
a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium ("Babits") szervezésében

VERSENYLEÍRÁS

A Pécsi Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet és
a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (“Babits”), valamint
a Történészcéh Egyesület és a PTE Állam- És Jogtudományi Kar
által szervezett

Országos történelmi vetélkedő
középiskolás tanulók számára

Kreatív történelem
a 2017/2018-as tanévre kiírt verseny:
A dualizmus kora (1867–1918)

 

Általános információk

A tanulmányi verseny évente kerül megrendezésre, és minden kiírás során egy, a történelem érettségin jellemzően előforduló, hangsúlyos témát dolgoz fel. A felkészülés során a vetélkedő résztvevői nem csupán intenzívebb és komplexebb tudást szereznek a kitűzött témakörrel kapcsolatban, de a feladatok elkészítése révén a múlthoz fűződő kapcsolatuk is jelentősen átalakul, személyesebbé válik.

A verseny célja, hogy

  • a tanulók az érdekes és a kreativitásukra építő feladatok megoldásával tegyék élővé az iskolai keretek között elsajátított tananyagot;
  • képessé tegyük a diákokat az önálló ismeretszerzésre, a megfelelő szakirodalmak felkutatására, illetve az áttekintett források szintetizálására, az ismeretek gyakorlati alkalmazására;
  • a csapatmunka révén a diákok felismerjék a kooperáció, a közös feladatmegoldás hasznosságát, működési mechanizmusait; képesek legyenek közösen tudományos teljesítményt produkálni;

Mindemellett a verseny egyik kiemelt célja az, hogy intenzívebbé tegye a történettudomány és a történelemtanítás (közoktatás) kapcsolatát, érdekes és újszerű terepet biztosítson a tehetséges diákok kibontakozásának, valamint hogy kedvet ébresszen bennük a felsőfokú történelmi tanulmányok folytatására.

A vetélkedőn 4 fős csapatok indulhatnak (nem maximalizáljuk az iskolánként indítandó csapatok jelentkezését).

Téma:
A 2017/2018-as tanévben a dualizmus kora kerül a középpontba.
A közös monarchia keretei között kibontakozó dinamikus átalakulás az élet majd minden területét átformálta. Az életmód, a technika, a társadalmi viszonyok és a politikai struktúra változásai, a modern Magyarország születésének ellentmondásai hangsúlyos részét képezik a középiskolai történelemoktatásnak, és igen bonyolult, összetett kérdéseket vetnek fel. A verseny szervezői részben a feladatok, részben a PTE BTK TTI által működtetett szakmódszertani portálon megjelentetett tanulmányok révén közvetítik a legújabb kutatási eredményeket, újonnan felmerült szempontokat a diákok felé, ami egyben segít az érettségire való felkészülésben is. (www.arkadiafolyoirat.hu)

Nevezési határidő: 2017. november 7.

A nevezés, regisztráció a www.kreativtortenelem.hu oldalon lehetséges.

A nevezés ingyenes! Kérjük, hogy az iskola jelöljön meg a nevezési lapon legalább egy e-mail címet, amelyre a versennyel kapcsolatos információkat elküldhetjük!


I. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2017. november 20. (hétfő)

Feladat:
a  csapatok a megadott időre elkészítik a honlapon közzétett írásbeli feladatokat. A feladatlap elérhető a www.kreativtortenelem.hu címen 2017. szeptember 10-től.

Beküldési cím:
info@kreativtortenelem.hu
, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem” valamint a csapat és az iskola nevét.

Továbbjutás:
a második fordulóra a feladatsor összpontszámának legalább 80%-át elért csapatok kapnak meghívót, 2017. december 11-ig.

 

II. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2018. január 29. (hétfő)

Feladat:
a  csapatok a megadott időre elkészítik a honlapra feltöltött írásbeli feladatokat. A feladatlap elérhető a  www.kreativtortenelem.hu címen 2017. december 11-től.

Továbbjutás:
Az országos döntőbe az első és a második forduló összesített pontszámai alapján a 8 legjobb csapat kap meghívást 2018. február 19-ig.

 

III. FORDULÓ – DÖNTŐ

Időpont: 2018. március 23-24.
Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem

A döntőben résztvevő csapatok számára szállást és ellátást biztosítunk.

Feladat:
Csapatverseny szóbeli és írásbeli kreatív feladatokkal az előzetesen megadott témakörök, illetve szakirodalom alapján.


Nyeremények

Minden döntős csapat és felkészítő tanáraik részére: oklevél; könyvjutalom; tárgynyeremények.

1. helyezés:
Díjmentes részvétel A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Bölcsész nyári táborában (KreaTábor).
A csapattagoknak 50% tandíjkedvezmény a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán sikeres felvételi esetén, egy szemeszterre.

2. helyezés:
A csapattagoknak 30% tandíjkedvezmény a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán sikeres felvételi esetén, egy szemeszterre.

3. helyezés:
A csapattagoknak 10% tandíjkedvezmény a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán sikeres felvételi esetén, egy szemeszterre.  

Pécs, 2017. szeptember 10.