Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar
Történettudományi Intézete és a PTE Gyakorló Általános Iskola,
Gimnázium és Szakgimnázium (“Babits”) szervezésében.
a 2021/22. évi verseny együttműködő partnere a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.

A Rákosi-korszak.
Magyarország 1945-1956.

Regisztráció

2021. december 13.

I. FORDULó

2021. december 13.

II. FORDULó

2022. február 14.

A Rákosi-korszak „rendszerét” a kommunista ideológiából levezetett utópisztikus és propagandisztikus célok; az „osztályharc” szempontjai szerint megbélyegzett társadalmi csoportok elleni kampányok; a hidegháborús hisztéria és annak gazdasági hatásai; a személyi kultusz és az intézményesített állami terror mentén lehet jellemezni. A társadalom oldaláról nézve a nélkülözés, a kiszolgáltatottság, az erőszak és az irracionalitás időszaka ez a korszak. Az egymásra torlódó hatalmi beavatkozások és kampányok széles társadalmi rétegek és csoportok számára okoztak traumatikus megrázkódtatásokat és kiheverhetetlen veszteségeket. A Rákosi-korszak egy évtizednyi – belső szakaszhatárokban bővelkedő – időszakáról az ország népe 1956-ban nyilvánított egységes és egyértelmű véleményt.

A vetélkedőn 4 fős középiskolai csapatok indulhatnak. A nevezés ingyenes!

A regisztráció és az első feladatlap beküldésének határideje: 2021. december 13.

Beküldési cím: kreativtortenelem.pte@gmail.com vagy postán PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: Kreatív Történelem továbbá a csapat és az iskola nevét.

A verseny menetével kapcsolatban bővebb információ a versenyleírás menüpontban!