A Horthy-korszak
(1920-1944)

Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézete és a
PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (“Babits”) szervezésében

II. forduló:

Beküldési határidő: 2019. február 4.

Beküldési címkreativtortenelem.pte@gmail.com, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2.
A borítékra kérjük ráírni: „Kreatív Történelem” továbbá a csapat és az iskola nevét!

Továbbjutás: az országos döntőbe az első és a második forduló összesített pontszámai alapján a 8 legjobb csapat kap meghívást 2019. február 25-ig.

I. feladat:

magyar külpolitika a második világháború idején

 

Feladat:

A.,

Ábrázoljátok Venn-diagramban három miniszterelnök, Teleki Pál, Bárdossy László és Kállay Miklós külpolitikájának legjellemzőbb elemeit! A halmazábrában a következő szempontokat jelenítsétek meg: 

  • a háború végkimenetelének megítélése
  • külpolitikai célok hasonlóságai és különbözőségei

A diagram elkészítéséhez használjátok fel a következő tanulmányt: Dévényi Anna: A magyar külpolitika a második világháború kitörésétől az ország német megszállásáig. Árkádia történelem szakmódszertani folyóirat 4. szám A tanulmány letölthető innen.

A kivitelezés formáját és formátumát (papíralapú vagy elektronikus) rátok bízzuk, legyetek kreatívak és ne feledjétek, hogy az ötletesség mellett az esztétikus kivitelezéssel is pontot gyűjthettek! 

FONTOS: minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

B.,

Készítsetek egy maximum négy perces kisfilmet, amely megismerteti, bemutatja Teleki Pál, vagy Bárdossy László vagy Kállay Miklós személyiségét! A kerettörténet és a műfaj megválasztását rátok bízzuk, (pl. kávéházi beszélgetés, politikai tanácskozás, utcai spontán vita, szakmai kerekasztal, dokumentumfilm, videoklip, animáció…)

A jelenetben használjátok fel a megadott tételmondatok egyikét! A miniszterelnökök személyiségének és politikájának megismeréséhez segítséget nyújtanak a megadott források és az A. feladatrészhez olvasott tanulmány. A film készítésében lehetőleg minden csapattag vegyen részt! A filmben jelenjenek meg eltérő vélemények.

Tételmondatok:

  • Teleki Pál filmhez: Teleki legalább egy úriember!
  • Bárdossy László filmhez: Bárdossy van olyan nagyképű, hogy azt képzeli, ő egyedül megmentheti az országot!
  • Kállay Miklós filmhez: Kállay mindenkinek azt mondja, amit az illető hallani akar, de cselekedni, azt már nem tud!

A miniszterelnökökről, külpolitikájukról a kortársak (főleg diplomaták, külügyminisztériumi munkatársak) által írt vélemények, jellemrajzok gyűjteményét innen tölthetitek le.

A filmeket avi vagy mp4 formátumban várjuk, küldhetitek e-mailben óriás fájlban, vagy Google Drive megosztással, vagy elküldhetitek postai úton, DVD-n is. Ha van YouTube csatornátok, feltölthetitek oda is és küldjétek a linket!

Értékelés:

Venn-diagram – tartalmi elemek (megnevezett elemek mennyisége és tartalmi relevanciája, csoportosítása):
15 pont

Venn-diagram – kreativitás kivitelezés: 5 pont

Film – tartalmi elemek: 20 pont

Film – kivitelezés, kreativitás: 20 pont 

Összesen megszerezhető: 60 pont

Ajánlott irodalom:

Dévényi Anna: A magyar külpolitika a második világháború kitörésétől az ország német megszállásáig. Árkádia történelem szakmódszertani folyóirat 4. szám http://www.arkadiafolyoirat.hu/images/000_tortenelem/TOR004_TAN_devenyi_jav.pdf 

Az egyes karakterek jobb megismeréséhez érdemes a korabeli filmfelvételeket, filmhíradókat böngészni: https://filmhiradokonline.hu/

II. feladat:

társadalmi problémák, népi írók

 

Kerettörténet: 

1938-ban, a nyári Nemzeti Nagytáborra készülve, cserkész őrsötök azt a feladatot kapja, hogy két hétre vonuljon el egy szabadon választott településre, a paraszti társadalom anyagi és szellemi állapotának feltérképezésére. Tapasztalataitokat, a feltárt nehézségeket és bajokat a tábor megnyitóján, a Magyar Táj- és Nép címet viselő kiállításon kell bemutatnotok, melyre Teleki Pál, Magyarország főcserkésze, vallás- és közoktatásügyi miniszter is hivatalos. Nem titkolt célotok, hogy az összeállított anyaggal társaitok, és az összes jelenlévő hivatalosság lelkiismeretét, érzékenységét is felébresszétek!

A munkában három mentor segít titeket, akik közül választhattok: Szabó Zoltán, Erdei Ferenc és Féja Géza népi írók. Ők egy-egy leírást készítettek számotokra egy-egy tájegység társadalmi problémáiról.

Feladat:

A mentorok háttéranyagai és saját kutatásotok alapján készítsetek egy tablót a kiállításra a mezőgazdasági/uradalmi/majorsági cselédek vagy az idénymunkások/sommások életvilágáról! 

A tabló négy tematikát mutasson be: 

  1. a táplálkozás jellegzetességeit
  2. a lakhatási viszonyokat
  3. a gyermekek 
  4. a munka világát

Az egyes tematikákhoz válasszatok a mentorok szövegeiből kifejező idézeteket, illetve szociofotóval*, képekkel, kiegészítő tartalmakkal (recept, lakás alaprajz, fiktív interjú, stb.) színesítsétek a tablót.

A kivitelezés formáját és formátumát (papíralapú vagy elektronikus) rátok bízzuk, legyetek kreatívak és ne feledjétek, hogy az ötletesség mellett az esztétikus kivitelezéssel is pontot gyűjthettek!

FONTOS: minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

 

*A szociofotó az országnak azt az arcát mutatja, amit szívesebben elfelejtenénk. Célja sokszor propagandisztikus-agitatív, az uralmon lévők lelkiismeretének felébresztése, a kiszolgáltatottak öntudatra ébresztése, stb. A magyar szociofotó legjelentősebb alkotói: Balogh Rudolf (néhány képpel), Tábori Kornél, André Kertész, Irene Blühova, Gyagyovszky Emil, Szélpál Árpád, Lengyel Lajos, Haár Ferenc, Földi Rózsi (Rosie Ney), Tabák Lajos, Frühof Sándor, Kárász Judit, Lakatos Vince, Langer Klára és mindenekelőtt Escher Károly, Sugár Kata és Kálmán Kata. Legjelentősebb eseménye és talán legmegrázóbb albuma Kálmán Kata Tiborc című fotóalbuma (1937). 

Értékelés:

Tabló – tartalmi elemek
(szempontok kifejtése, idézetek, képek): 30 pont

Tabló – kivitelezés, kreativitás: 10 pont

Összesen megszerezhető: 40 pont

Ajánlott irodalom:

Fenyő D. György: A magyar irodalmi szociográfia az 1930-as években. Iskolakultúra, 2001. 1. szám. 16-22. http://real.mtak.hu/61148/1/EPA00011_iskolakultura_2001_01_016-022.pdf