A Horthy-korszak
(1920-1944)

Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézete és a
PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (“Babits”) szervezésében

Kreatív Történelem

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Versenyleírás a 2018/2019-es tanévre

A verseny szervezői:

  • Pécsi Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet,
  • PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium,
  • Történészcéh Egyesület,
  • PTE Állam- és Jogtudományi Kar

A verseny témája:

A 2018/2019-es tanévben a Horthy-korszak kerül a középpontba. A vesztes háború következtében Magyarország egy európai hatalom részállamából kisállammá vált. Ahogy az 1920-as években kialakuló politikai rendszert, úgy a mindennapi élet számos területét is a háborús összeomlást követő forradalmak és a trianoni békediktátum határozta meg. Miként változott az életmód, a kultúra, a társadalmi viszonyok és a politikai struktúra? Hogyan alakultak a trianoni Magyarország lehetőségei a nemzetközi porondon? Mindezek a kérdések hangsúlyos részét képezik a középiskolai történelemoktatásnak és összetett válaszokat igényelnek. A verseny célja nem csupán a konszolidáció és a válságok váltakozásában formálódó korszak megismerése, hanem annak megértése, a cselekvőképes tudás és a kritikai gondolkodás fejlesztése.

A Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézete részben a feladatok, részben az Árkádia szakmódszertani portál révén közvetítik a legújabb kutatási eredményeket, ami egyben segít az érettségire való felkészülésben is. (www.arkadiafolyoirat.hu)

Általános információk:

A tanulmányi verseny évente kerül megrendezésre és minden kiírás során egy, a történelem érettségin jellemzően előforduló, hangsúlyos témát dolgoz fel. A felkészülés során a vetélkedő résztvevői nem csupán intenzívebb és komplexebb tudást szereznek a kitűzött témakörrel kapcsolatban, de a feladatok elkészítése révén a múlthoz fűződő kapcsolatuk is jelentősen átalakul, személyesebbé válik.

 

A verseny célja:

  • a tanulók az érdekes és a kreativitásukra építő feladatok megoldásával tegyék élővé az iskolai keretek között elsajátított tananyagot;
  • képessé tegyük a diákokat az önálló ismeretszerzésre, a megfelelő szakirodalmak felkutatására, illetve az áttekintett források szintetizálására, az ismeretek gyakorlati alkalmazására;
  • a csapatmunka révén a diákok felismerjék a kooperáció, a közös feladatmegoldás hasznosságát, működési mechanizmusait; képesek legyenek közösen tudományos teljesítményt produkálni.

Mindemellett a verseny egyik kiemelt célja az, hogy intenzívebbé tegye a történettudomány és a történelemtanítás (közoktatás) kapcsolatát, érdekes és újszerű terepet biztosítson a tehetséges diákok kibontakozásának, valamint hogy kedvet ébresszen bennük a felsőfokú történelmi tanulmányok folytatására.

Jelentkezők: A vetélkedőn 4 fős középiskolai csapatok indulhatnak (nem maximalizáljuk az iskolánként indítandó csapatok jelentkezését).

Nevezési határidő: 2018. október 26.

A nevezés, regisztráció az alábbi weboldalon lehetséges: www.kreativtortenelem.hu

A nevezés ingyenes! Kérjük, hogy az iskola jelöljön meg a nevezési lapon legalább egy e-mail címet, amelyre a versennyel kapcsolatos információkat elküldhetjük!

1. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2018. november 26. 

Feladat:
a  csapatok a megadott időre elkészítik a honlapon közzétett írásbeli feladatokat. A feladatlap elérhető a www.kreativtortenelem.hu címen 2018. szeptember 10-től.

Beküldési cím:
kreativtortenelem.pte@gmail.com , vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „Kreatív Történelem” valamint a csapat és az iskola nevét.

Továbbjutás:
a második fordulóra a feladatsor összpontszámának legalább 80%-át elért csapatok kapnak meghívót, 2019. január 4-ig.

 

2. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2019. február 4.

Feladat:
a  csapatok a megadott időre elkészítik a honlapra feltöltött írásbeli feladatokat. A feladatlap elérhető a  www.kreativtortenelem.hu címen 2019. január 4-től.

Beküldési cím:
kreativtortenelem.pte@gmail.com , vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „Kreatív Történelem” valamint a csapat és az iskola nevét.

Továbbjutás:
Az országos döntőbe az első és a második forduló összesített pontszámai alapján a 8 legjobb csapat kap meghívást 2019. február 25-ig.

 

3. FORDULÓ (DÖNTŐ)

Időpont: 2018. március 22-23.

Helyszín:
Pécs, Pécsi Tudományegyetem. A döntőben résztvevő csapatok számára szállást és ellátást biztosítunk.

Feladat:
Csapatverseny szóbeli és írásbeli kreatív feladatokkal az előzetesen megadott témakörök, illetve szakirodalom alapján.

Nyeremények

Minden döntős csapat és felkészítő tanáraik részére: oklevél; könyvjutalom; tárgynyeremények.

1. helyezés:
Díjmentes részvétel A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Bölcsész nyári táborában (KreaTábor).
A csapattagoknak 50% tandíjkedvezmény a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán sikeres felvételi esetén, egy szemeszterre.

2. helyezés:
A csapattagoknak 30% tandíjkedvezmény a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán sikeres felvételi esetén, egy szemeszterre.

3. helyezés:
A csapattagoknak 10% tandíjkedvezmény a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán sikeres felvételi esetén, egy szemeszterre.  

Pécs, 2018. augusztus 31.