Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar
Történettudományi Intézete és a
PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (“Babits”) szervezésében

Európa és Magyarország a 16-17. században

II. FORDULÓ

Beküldési határidő:
2021. február 1. (hétfő)

Továbbjutás:
a döntőbe az első és a második forduló összesített eredménye alapján a legjobb nyolc csapat kap meghívót.

Beküldési cím:

kreativtortenelem.pte@gmail.com

vagy postán
PTE BTK Történettudományi Intézet (7624 Pécs Rókus u. 2.)
FONTOS! Minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

I. FELADAT: „Hadügyi forradalom a 17. században”

A 16. század európai háborúi óriási kihívást jelentettek a katonáknak, hadvezéreknek és az ellátásért felelő királyi udvaroknak egyaránt. Az új fegyvernemek új taktikát szültek, a megnövekedett haderő jobb ellátást, hatékonyabb stratégiát, és szakértő vezetést követelt. A hadseregek és az őket fenntartó államok folyamatos modernizációs kényszerbe kerültek, ahol az nyert, aki előnyre tett szert a hadügy, az államigazgatás és a pénzügy területén. Ezt az élet majd minden területére kiható változást hívja a szakirodalom „hadügyi forradalomnak”.

Szituáció: Az Angol és a Francia Királyságban már jelentős lépéseket tettek a katonai reform érdekében. Ha nem akar országunk lemaradni, változtatnunk kell. Uralkodód hadügyminiszternek nevezett ki.

Feladat: Készíts átfogó katonai reformtervezetet egy általad választott ország számára! (pl. Bajorország, Svédország, Nápolyi Királyság, Habsburg Birodalom stb. vagy egy fiktív 17. századi állam)

A tervezet tartalmazza a következő elemeket:

a.) Rövid (max. 1 oldalas) leírás a reform főbb elemeiről:

Indoklás:

Miért van szükség a reformra? Milyen stratégiai célok határozzák meg az átalakítást? (védekezés, hódítás, stb) Milyen, akár a katonai célokon is túlmutató eredmények várhatóak a fejlesztésektől?

A reform elemei:

 • Régi és új fegyvernemek
 • A hadsereg jellege
 • Katonaállítás módja
 • A kiképzés rendje
 • Erődítések

Ügyeljetek a szerep megtartására és az ennek megfelelő fogalmazásra!

b.) Készítsetek saját illusztrációkat javaslataitokhoz 3 különböző témában!
(pl. egyenruha, erőd, különböző fegyverek, stb.)

c.) Állítsatok össze egy rövid, max. 10 pontból álló katonai szabályzatot!
(magatartás, vétségek és büntetésük, kötelezettségek stb.)

A kivitelezés formáját és formátumát (papíralapú vagy elektronikus) rátok bízzuk, legyetek kreatívak és ne feledjétek, hogy az ötletesség mellett az esztétikus kivitelezéssel is pontot gyűjthettek!

Adjátok meg a felhasznált szakirodalmat is, ügyeljetek a pontos bibliográfiai adatok feltüntetésére (szerző, cím, kiadó, kiadás helye és éve; internetes forrás esetén: szerző, cím, pontos link + letöltés dátuma).

 

Ajánlott szakirodalom: 

Értékelés:

 • Reformterv: 15 pont
 • Vázlatrajzok: 12 pont
 • Szabályzat: 8 pont
 • Kreativitás, kivitelezés: 10 pont

Összesen: 45 pont

II. FELADAT: „Érd tetten a képeken!”

A 16–17. századi Európában lezajlott változások a kor emberének életmódját is alapvetően befolyásolták. A reformáció hatására megváltozott vallási szokások, a földrajzi felfedezések számos következménye, így az új kultúrnövények elterjedése és az éghajlati változások is átalakították a mindennapi élet kereteit. Történelmi vetélkedőnk második fordulója ezeket a változásokat állítja a középpontba.

Szituáció: A Magyar Nemzeti Múzeum kivételes lehetőséget kap neves németalföldi festők munkáinak bemutatására. Mint a kiállítás kurátorai, nektek kell kiválasztanotok, melyik 3 festményt kéri kölcsön a múzeum. A kamarakiállítás célja, hogy a németalföldi festők munkáin keresztül láthatóvá tegye a 16-17. századi európai életformát, a korszakra jellemző új vonásokat, jellegzetességeket, változásokat.

Javasolt szempontok az életmód, illetve változásai megragadásához:

 • öltözködés
 • étkezés
 • élvezeti cikkek
 • lakhatási viszonyok
 • vallási-erkölcsi élet

A kamarakiállításon nem feltétlenül kell minden szempontot megjeleníteni, és találhattok más, a korszak egyediségének szemléltetésére alkalmas témát is!

Feladat:

a.) Adjatok figyelemfelhívó, kreatív címet a kamarakiállításnak!

b.) Az ITT megadott alkotások közül válasszatok ki 3 festményt!

c.) Válassz az alábbi két lehetőség közül egyet!

c/1. Készítsetek katalógust/guide-ot a kamarakiállításhoz, benne

 • a 3 festmény reprodukciójával
 • mindhárom festményhez fél-egy oldalas magyarázó szöveggel, melyekben a fent megadott szempontok segítségével bemutatjátok, hogyan jelennek meg a 16–17. századi életmód jellegzetességei az egyes festményeken!

VAGY

c/2. Készítsetek középiskolások számára múzeumpedagógiai foglalkoztató „füzetet”, a 16–17. századi életmód jellegzetességeinek megismertetéséhez, a választott három festmény feldolgozásával!

A kivitelezés formáját és formátumát (papíralapú vagy elektronikus) rátok bízzuk, legyetek kreatívak és ne feledjétek, hogy az ötletesség mellett az esztétikus kivitelezéssel is pontot gyűjthettek!

Adjátok meg a felhasznált szakirodalmat is, ügyeljetek a pontos bibliográfiai adatok feltüntetésére (szerző, cím, kiadó, kiadás helye és éve; internetes forrás esetén: szerző, cím, pontos link + letöltés dátuma).

 

Ajánlott irodalom: 

Értékelés:

 • Címválasztás (kreativitás, kifejező erő): 4 pont
 • Képválasztás relevanciája: 6 pont
 • Katalógus/guide/foglalkoztató füzet tartalmi elemei: 18 pont
 • Kreativitás, stílus, esztétikum: 12 pont

Összesen: 40 pont

Bibliográfia az 1. és a 2. feladathoz: 5  pont

A 2. fordulóban elérhető összpontszám: 90 pont