Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar
Történettudományi Intézete és a
PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (“Babits”) szervezésében

Európa és Magyarország a 16-17. században

KREATÍV TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY

A 2020/2021-ES TANÉVRE KIÍRT VERSENY:

EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG A 16-17. SZÁZADBAN

A verseny szervezői:

  • Pécsi Tudományegyetem  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézet
  • PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
  • Történészcéh Egyesület
  • PTE Állam- és Jogtudományi Kar

 

Általános információk

A tanulmányi verseny évente kerül megrendezésre, és minden kiírás során egy, a történelem érettségin jellemzően előforduló, hangsúlyos témát dolgoz fel. A felkészülés során a vetélkedő résztvevői nem csupán intenzívebb és komplexebb tudást szereznek a kitűzött témakörrel kapcsolatban, de a feladatok elkészítése révén a múlthoz fűződő kapcsolatuk is jelentősen átalakul, személyesebbé válik.

 

A verseny célja, hogy

  • a tanulók az érdekes és a kreativitásukra építő feladatok megoldásával tegyék élővé az iskolai keretek között elsajátított tananyagot;
  • képessé tegyük a diákokat az önálló ismeretszerzésre, a megfelelő szakirodalmak felkutatására, illetve az áttekintett források szintetizálására, az ismeretek gyakorlati alkalmazására;
  • a csapatmunka révén a diákok felismerjék a kooperáció, a közös feladatmegoldás hasznosságát, működési mechanizmusait; képesek legyenek közösen tudományos teljesítményt produkálni;

Mindemellett a verseny egyik kiemelt célja az, hogy intenzívebbé tegye a történettudomány és a történelemtanítás (közoktatás) kapcsolatát, érdekes és újszerű terepet biztosítson a tehetséges diákok kibontakozásának, valamint hogy kedvet ébresszen bennük a felsőfokú történelmi tanulmányok folytatására.

A vetélkedőn 4 fős csapatok indulhatnak (nem maximalizáljuk az iskolánként indítandó csapatok jelentkezését).

Téma:

A 16-18. század sok tekintetben a változások kora Európa történetében, hosszú átmeneti periódus a középkor univerzálisnak tekintett rendje és a modern nemzetállami struktúrák létrejötte között. Változnak a politikai keretek: Európa uralkodóinak majdnem mindegyike megkísérli kiterjeszteni hatalmát alattvalói fölött, több országban létrehozva azt az uralmi rendszert, amelyet hagyományosan (és egyes történészek szerint tévesen) abszolutizmusnak neveznek. Változóban van a társadalmi szerkezet is: a származási alapon szerveződő, rendi társadalomnak nevezett merev berendezkedés lassanként bomlásnak indul, fokozatosan átadva helyét a vagyoni alapon szerveződő társadalmi csoportok létrejöttének. De változóban van a vallás is: a középkori, az „eretnekmozgalmak” rendszeres felbukkanása ellenére is egységes nyugati egyház egymással versengő felekezetekre szakad, ezzel komoly visszahatást gyakorolva az említett politikai és társadalmi folyamatokra is. Ezekhez a jelenségekhez társulnak a földrajzi felfedezések hatására kialakuló változások, amelyek az európai világképre, a gazdaságra, de még az egészségügyi és a migrációs folyamatokra is befolyást gyakorolnak.

 

A verseny szervezői részben a feladatok, részben a PTE BTK TTI által működtetett szakmódszertani portálon megjelentetett tanulmányok révén közvetítik a legújabb kutatási eredményeket, újonnan felmerült szempontokat a diákok felé, és egyben felkészíteni őket az érettségire. (www.arkadiafolyoirat.hu

 

Csapatok regisztrációjának határideje a vetélkedőre: 2020. november 16.

A nevezés, regisztráció az alábbi website-on lehetséges: www.kreativtortenelem.hu

A nevezés ingyenes!

I. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2020. november 16. (hétfő)

Feladat: a csapatok a megadott időre elkészítik a honlapon közzétett írásbeli feladatokat.

Beküldési cím: kreativtortenelem.pte@gmail.com, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem.”

Továbbjutás: a második fordulóra a feladatsor megoldásában legalább 80%-ot elért csapatok kapnak meghívót, december 14-ig.

 

II. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2021. február 1. (hétfő)

Feladat: a  csapatok a megadott időre elkészítik a honlapra feltöltött írásbeli feladatokat. A feladatlap elérhető a  www.kreativtortenelem.hu címen 2020. december 14-től.

Beküldési cím: kreativtortenelem.pte@gmail.com, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem.”

Továbbjutás: a zsűri döntése alapján a legjobb 8 csapat kerül az országos döntőbe.

 

III. FORDULÓ – DÖNTŐ

Időpont: 2021. március 19-20.

Feladat: a helyszínen szóbeli feladatok megoldása az előzetesen megadott szakirodalom alapján.

Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem

Lebonyolítás: Csapatverseny szóbeli és írásbeli kreatív feladatokkal. A döntőben részt vevő csapatok számára szállást és ellátást biztosítunk. A verseny előtt (pénteken) kiállításmegnyitó az első és második fordulóra beérkezett legkreatívabb feladatokból, csapatok bemutatkozása, interaktív improvizációs színházi program.

 

Pécs, 2020. szeptember 16.