Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar
Történettudományi Intézete és
a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szervezésében.
a 2021/22. évi verseny együttműködő partnere a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.

A Rákosi-korszak.
Magyarország 1945-1956.

II. FORDULÓ

Beküldési határidő:
2022. február 21. (hétfő)

Továbbjutás:
Az országos döntőbe az első és a második forduló összesített pontszámai alapján a 8 legjobb csapat kap meghívást.

Beküldési cím:

kreativtortenelem.pte@gmail.com

vagy postán
PTE BTK Történettudományi Intézet (7624 Pécs Rókus u. 2.)
A borítékra kérjük ráírni: Kreatív Történelem továbbá a csapat és az iskola nevét.

A kommunizmus Magyarországon is rengeteg áldozatot követelt, sok ismert és ismeretlen hős harcolt a diktatúra ellen, állt ki meggyőződéséért, értékeiért, megőrizve saját és mások méltóságát, vállalva a megtorlást, meghurcoltatást, akár az életveszélyt. Példájuk nem csupán a múlt relikviája, egykor volt és mára idejétmúltnak tekintett, távoli történet, hanem a jelenben is eligazít. Feltéve, hogy elevenné válhat az emlékezet. A csapat feladata egy emlékmű formájában „elbeszélni”, a ma számára is érvényes módon megjeleníteni egy szabadon választott – kevésbé ismert – hős történetét.

Szituáció: A helyi önkormányzat emléket kíván állítani a Rákosi-korszak ismeretlen hőseinek. Csapatotokat kérik fel, hogy készítse el az emlékmű történészi és művészeti koncepcióját a közgyűlés számára. A helyzetetek kivételes: a megbízó egyetlen kérése, hogy olyan „emlékmű” (részletesebben lásd a feladat leírásában) készüljön, ami a kortársaitok számára is lehetőséget ad a kapcsolódásra, segíti őket a szituáció megértésében, abban, hogy azonosulni tudjanak a történettel!

Feladat:

Válasszatok ki EGY konkrét személyt, akinek emlékművet állítanátok! Lehet lokális kötődésű, de választhattok helytől független hőst is. Választhattok a megadott szakirodalomból (melyet elektronikus formában rendelkezésetekre bocsátunk), de kereshettek önállóan is megemlékezésre méltó életpályát!

a) Készítsetek (látvány)tervet/makettet az emlékműről, amely lehet bármilyen köztéri alkotás (szobor, emléktábla, emlékmű, park, stb.), emlékszobában elhelyezett vagy szabadtéri festmény, installáció, stb. Legyetek kreatívak! A terv készülhet papíron (fából, fémből, stb.) vagy elektronikus formában, kettő vagy több dimenzióban is.

b) Készítsetek szöveges műleírást az emlékhelyhez, melyben

  • megindokoljátok, miért ezt a személyt választottátok,
  • bemutatjátok a történészi koncepciót (röviden elhelyezitek a korszakban és kiemelitek az életrajz fontosabb elemeit)
  • bemutatjátok a műemlék művészeti koncepcióját (mit ábrázol, mit szimbolizál, milyen jelentéseket hordoz a műalkotás).

A szöveg terjedelme maximum 3 gépelt oldal legyen.

A kivitelezés formáját és formátumát rátok bízzuk, legyetek kreatívak és ne feledjétek, hogy az ötletesség mellett az esztétikus kivitelezéssel is pontot gyűjthettek!

Adjátok meg a felhasznált szakirodalmat is, ügyeljetek a pontos bibliográfiai adatok feltüntetésére (szerző, cím, kiadó, kiadás helye és éve; internetes forrás esetén: szerző, cím, pontos link + letöltés dátuma).

FONTOS: minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

Minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

Ajánlott irodalom:
• Magyar hősök. Elfeledett életutak a 20. századból. Szerk.: Czókos Gergely, Kiss Réka, Máthé Áron, Szalai Zoltán. MCC–Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2020.
• Gyarmati György: Demokráciából a diktatúrába 1945–1956. Kossuth Kiadó, Budapest, 2010. (Magyarország története 20.)

Értékelés:

  • látványterv 25 pont
  • személyválasztás relevanciája és indoklása 10 pont
  • történészi koncepció 15 pont
  • művészeti koncepció 15 ponz
  • felhasznált irodalom 5 pont

Összesen megszerezhető: 70 pont