Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar
Történettudományi Intézete és
a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szervezésében.
a 2021/22. évi verseny együttműködő partnere a Nemzeti Emlékezet Bizottsága.

KREATÍV TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY
A 2021/2022-ES TANÉVRE KIÍRT VERSENY:
A RÁKOSI-KORSZAK. MAGYARORSZÁG 1945-1956.

A verseny szervezői:

  • Pécsi Tudományegyetem  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézet
  • PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
  • a 2021/22. évi verseny együttműködő partnere a Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Általános információk

A tanulmányi verseny évente kerül megrendezésre, és minden kiírás során egy, a történelem érettségin jellemzően előforduló, hangsúlyos témát dolgoz fel. A felkészülés során a vetélkedő résztvevői nem csupán intenzívebb és komplexebb tudást szereznek a kitűzött témakörrel kapcsolatban, de a feladatok elkészítése révén a múlthoz fűződő kapcsolatuk is jelentősen átalakul, személyesebbé válik.

 

A verseny célja, hogy

  • a tanulók az érdekes és a kreativitásukra építő feladatok megoldásával tegyék élővé az iskolai keretek között elsajátított tananyagot;
  • képessé tegyük a diákokat az önálló ismeretszerzésre, a megfelelő szakirodalmak felkutatására, illetve az áttekintett források szintetizálására, az ismeretek gyakorlati alkalmazására;
  • a csapatmunka révén a diákok felismerjék a kooperáció, a közös feladatmegoldás hasznosságát, működési mechanizmusait; képesek legyenek közösen tudományos teljesítményt produkálni;

Mindemellett a verseny egyik kiemelt célja az, hogy intenzívebbé tegye a történettudomány és a történelemtanítás (közoktatás) kapcsolatát, érdekes és újszerű terepet biztosítson a tehetséges diákok kibontakozásának, valamint hogy kedvet ébresszen bennük a felsőfokú történelmi tanulmányok folytatására. A verseny szervezői részben a feladatok, részben a PTE BTK TTI által működtetett szakmódszertani portálon (www.arkadiafolyoirat.hu) megjelentetett tanulmányok révén segítik a legújabb kutatási eredmények közvetítését a diákok felé, egyben támogatják az érettségire történő felkészülésüket is.

A vetélkedőn 4 fős csapatok indulhatnak (nem maximalizáljuk az iskolánként indítható csapatok számát).

Csapatok regisztrációjának határideje a vetélkedőre: 2021. december 13.

A nevezés, regisztráció az alábbi website-on lehetséges: www.kreativtortenelem.hu

A nevezés ingyenes!

Téma:

A Rákosi-korszak „rendszerét” a kommunista ideológiából levezetett utópisztikus és propagandisztikus célok; az „osztályharc” szempontjai szerint megbélyegzett társadalmi csoportok elleni kampányok; a hidegháborús hisztéria és annak gazdasági hatásai; a személyi kultusz és az intézményesített állami terror mentén lehet jellemezni. A társadalom oldaláról nézve a nélkülözés, a kiszolgáltatottság, az erőszak és az irracionalitás időszaka ez a korszak. Az egymásra torlódó hatalmi beavatkozások és kampányok széles társadalmi rétegek és csoportok számára okoztak traumatikus megrázkódtatásokat és kiheverhetetlen veszteségeket. A Rákosi-korszak egy évtizednyi – belső szakaszhatárokban bővelkedő – időszakáról az ország népe 1956-ban nyilvánított egységes és egyértelmű véleményt.

I. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2021. december 13. (hétfő)

Feladat: a  csapatok a megadott határidőre elkészítik a verseny honlapján közzétett írásbeli feladatokat.

Beküldési cím: kreativtortenelem.pte@gmail.com, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem.”

Továbbjutás: a második fordulóra a feladatsor megoldásában legalább 80%-ot elért csapatok kapnak meghívót, 2022. január 10-ig.

 

II. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2022. február 21. (hétfő)

Feladat: a  csapatok a megadott határidőre elkészítik a verseny honlapján közzétett írásbeli feladatokat.

Beküldési cím: kreativtortenelem.pte@gmail.com, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem.”

Továbbjutás: Az országos döntőbe az első és a második forduló összesített pontszámai alapján a 8 legjobb csapat kap meghívást.

 

III. FORDULÓ – DÖNTŐ

Időpont: a döntőre a vírushelyzettől függően 2022. március végén kerül sor

Feladat: a helyszínen szóbeli feladatok megoldása az előzetesen megadott szakirodalom alapján.

Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem

Lebonyolítás: Csapatverseny szóbeli és írásbeli kreatív feladatokkal. A döntőben részt vevő csapatok számára szállást és ellátást biztosítunk. A verseny előtt (péntek este) közös programra, a csapatok bemutatkozására, ismerkedésre hívjuk a döntősöket.

Pécs, 2021. október 11.