Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar
Történettudományi Intézete és
a PTE BABITS MIHÁLY Gimnázium szervezésében.
A 2022/23. ÉVI VERSENY A „MÚLTBÓL A JÖVŐ FELÉ” – A MODERNKORI PÉCSI FELSŐOKTATÁS
ELSŐ SZÁZ ESZTENDEJE PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG

MŰVELŐDÉS ÉS TÁRSADALOM
A HORTHY-KORSZAKBAN

II. FORDULÓ

Beküldési határidő:
2023. FEBRUÁR 19. (hétfő)

Továbbjutás:
az országos döntőbe az első és a második forduló összesített pontszámai alapján a 8 legjobb csapat kap meghívást.

Beküldési cím:
kreativtortenelem.pte@gmail.com
vagy postán
PTE BTK Történettudományi Intézet (7624 Pécs Rókus u. 2.)
A borítékra kérjük ráírni: Kreatív Történelem továbbá a csapat és az iskola nevét.

A FELADAT

1927 júniusában a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete miskolci közgyűlésén Supka Géza, a Literatura irodalmi folyóirat főszerkesztője a következő javaslattal fordult az egybegyűltekhez: „Az évnek egyik napján, lehetőleg a tavasz vége felé, az iskolai év befejezte előtt néhány héttel, az ország minden városában és falujában könyvnap rendeztessék, amely […] az írót és a közönséget közvetlen kontaktusba hozza egymással, hogy ezen a napon egyszer egy évben a könyvírás és a könyvkiadás művészete is kimenjen az uccára, és pedig ingujjban, közvetlen, bohém formában. Legyen ez a nap a könyv ünnepe, nemzeti műveltségünk manifesztációja, legyen ez a nap a könyv, a tudás, a kultúra ünnepe, amely ünnepnap közvetlenül és évről-évre megismétlődően, mindenkor eredeti, friss, mulatságos és érdekes formák között hívja fel a magyarság figyelmét a könyv fontosságára a nemzet jövője szempontjából.” Supka kezdeményezése kedvező fogadtatásra talált, a ma is rendkívül népszerű ünnepi könyvhetet először 1929. május 12. és 20. között rendezték meg Budapesten.

Szituáció: Az 1930-as évek egyikében, az ünnepi könyvhét apropóján könyvnapot szerveztek egy választott településen. A hagyományos könyvvásárra meghívjátok a település/régió ismert íróit is autogramot osztani, az érdeklődőket pedig további kortárs irodalmi és/vagy kulturális kísérőprogramokkal (pl. író-olvasó találkozó, irodalmi vagy színházi előadás, filmvetítés, zenei rendezvény, kiállítás stb.) is várjátok.

Feladat:

Készítsétek el a könyvnap programfüzetét, amelyben az alábbi elemek jelenjenek meg:

  • Dedikálás két olyan íróval, akiknek az adott évben jelent meg új kötete. Mutassátok be a meghívott (dedikáló) szerzőket és a bemutatásra kerülő könyveket is! Az egyik meghívott legyen helyi, vármegyei, vagy régiós kötődésű!
  • További két irodalmi és/vagy kulturális program rövid ajánlóval.

A programajánlók és a szerző/könyvismertetők terjedelme külön-külön max. fél oldal (kb. 1500 leütés) legyen!

A kivitelezés formáját és formátumát (papíralapú vagy elektronikus) rátok bízzuk, legyetek kreatívak és ne feledjétek, hogy az ötletesség mellett az esztétikus kivitelezéssel is pontot gyűjthettek!

Minden beküldött lapon/tárgyon/fájlon/e-mailben és borítékon tüntessétek fel a csapat és az iskola nevét!

Ajánlott irodalom:

  • Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Corvina Kiadó, Budapest, 2006. 140–149.
  • Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 531–558.
  • Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 206–222.

Értékelés:

A programfüzetben megjelenő (képi és/vagy szöveges) tartalmi elemek (30 pont)

• a korszakhoz és a szituációhoz illeszkedő programelemek (2 program)
• a korszak kulturális áramlatai, és a választott helyszín szempontjából is reprezentatív meghívottak (2 meghívott, ill. kötet, legalább egy meghívott legyen helyi, megyei vagy régiós kötődésű!)
• figyelemfelkeltő, frappáns ajánlók

A programfüzet kivitelezése, kreativitás (30 pont)

Összesen megszerezhető: 60 pont

Tipp 1
Az Arcanum Digitális Tudásbázisban (https://adt.arcanum.com/ – ne riadjatok meg az előfizetéstől, sok könyvtár előfizetett az adatbázisra, így ott elérhetitek ingyen, akár saját laptopról is) és a Hungaricana felületén (https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_helytortenet/) rengeteg országos és helyi sajtóterméket találtok digitalizálva. A Magyar Könyvhét eseményeiről minden évben számos tudósítás jelent meg a lapokban, ezekből (is) tudtok ihletet meríteni. Az adatbázisok használatához kérjétek a felkészítő tanár vagy a könyvtáros segítségét!

Tipp 2
Elektronikus könyvtári katalógusokban (pl. http://mokka.hu/) a keresésnél a kiadás évének megadásával kedvetekre böngészhettek a választott évben megjelent könyvek között.

Tipp 3
Az alábbi linkeken számos korabeli kiadvány között böngészhettek:
http://mtda.hu/
http://digitalia.lib.pte.hu/
http://mek.oszk.hu/

Ha kérdésetek van a feladatokkal kapcsolatban, írjatok a kreativtortenelem.pte@gmail.hu címre!