Középiskolai történelmi tanulmányi verseny
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar
Történettudományi Intézete és
a PTE BABITS MIHÁLY Gimnázium szervezésében.
A 2022/23. ÉVI VERSENY A „MÚLTBÓL A JÖVŐ FELÉ” – A MODERNKORI PÉCSI FELSŐOKTATÁS
ELSŐ SZÁZ ESZTENDEJE PROGRAM KERETÉBEN VALÓSUL MEG

MŰVELŐDÉS ÉS TÁRSADALOM
A HORTHY-KORSZAKBAN

A verseny szervezői:

  • Pécsi Tudományegyetem  Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézet
  • PTE Babits Mihály Gimnázium
  • a 2022/23. évi verseny a „Múltból a jövő felé” – a modernkori pécsi felsőoktatás első száz esztendeje program keretében valósul meg

Általános információk

A tanulmányi verseny évente kerül megrendezésre, és minden kiírás során egy, a történelem érettségin jellemzően előforduló, hangsúlyos témát dolgoz fel. A felkészülés során a vetélkedő résztvevői nem csupán intenzívebb és komplexebb tudást szereznek a kitűzött témakörrel kapcsolatban, de a feladatok elkészítése révén a múlthoz fűződő kapcsolatuk is jelentősen átalakul, személyesebbé válik.

 

A verseny célja, hogy

  • a tanulók az érdekes és a kreativitásukra építő feladatok megoldásával tegyék élővé az iskolai keretek között elsajátított tananyagot;
  • képessé tegyük a diákokat az önálló ismeretszerzésre, a megfelelő szakirodalmak felkutatására, illetve az áttekintett források szintetizálására, az ismeretek gyakorlati alkalmazására;
  • a csapatmunka révén a diákok felismerjék a kooperáció, a közös feladatmegoldás hasznosságát, működési mechanizmusait; képesek legyenek közösen tudományos teljesítményt produkálni;

Mindemellett a verseny egyik kiemelt célja az, hogy intenzívebbé tegye a történettudomány és a történelemtanítás (közoktatás) kapcsolatát, érdekes és újszerű terepet biztosítson a tehetséges diákok kibontakozásának, valamint hogy kedvet ébresszen bennük a felsőfokú történelmi tanulmányok folytatására. A verseny szervezői részben a feladatok, részben a PTE BTK TTI által működtetett szakmódszertani portálon (www.arkadiafolyoirat.hu) megjelentetett tanulmányok révén segítik a legújabb kutatási eredmények közvetítését a diákok felé, egyben támogatják az érettségire történő felkészülésüket is.

A vetélkedőn 4 fős csapatok indulhatnak (nem maximalizáljuk az iskolánként indítható csapatok számát).

Csapatok regisztrációjának határideje a vetélkedőre: 2022. december 12.

A nevezés, regisztráció az alábbi website-on lehetséges: www.kreativtortenelem.hu

A nevezés ingyenes!

Téma:

A Horthy-korszak keresztény-nemzeti-konzervatív szellemben kezdeményezett programjai közül átgondoltságát, eredményeit és hatását tekintve kétségkívül a kultúrpolitikát illeti a nívódíj. Az oktatás, a közművelődés, a művészetek és a tudomány egyaránt kedvezményezettje volt a kor kultúrpolitikai törekvéseinek, amik mögött társadalom-, gazdaság-, kül- és belpolitikai szándékok is meghúzódtak. A mainstream mellett az „undergrund” kultúra is maradandó értékeket hozott létre.
Klebelsberg Kuno reformjai milyen kapcsolatban álltak Bethlen István politikai elképzeléseivel? Hogyan kapcsolódott mindez a revíziós célokhoz? Milyen aktuális trendek és divatok, problémák és feszültségek, formák és kísérletek jellemezték a korszak pezsgő művészeti és kulturális életét?

I. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2022. december 12. (hétfő)

Feladat: a  csapatok a megadott határidőre elkészítik a verseny honlapján közzétett írásbeli feladatokat.

Beküldési cím: kreativtortenelem.pte@gmail.com, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem.”

Továbbjutás: a második fordulóra a feladatsor megoldásában legalább 80%-ot elért csapatok kapnak meghívót, 2023. január 10-ig.

 

II. FORDULÓ

Beküldési határidő: 2023. február 19. (hétfő)

Feladat: a  csapatok a megadott határidőre elkészítik a verseny honlapján közzétett írásbeli feladatokat.

Beküldési cím: kreativtortenelem.pte@gmail.com, vagy postán: PTE BTK Történettudományi Intézet, 7624 Pécs, Rókus u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „kreatív történelem.”

Továbbjutás: Az országos döntőbe az első és a második forduló összesített pontszámai alapján a 8 legjobb csapat kap meghívást.

 

III. FORDULÓ – DÖNTŐ

Időpont: a döntőre a vírushelyzettől függően 2023. március 31.–április 1-én kerül sor.

Feladat: a helyszínen szóbeli feladatok megoldása az előzetesen megadott szakirodalom alapján.

Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem

Lebonyolítás: Csapatverseny szóbeli és írásbeli kreatív feladatokkal. A döntőben részt vevő csapatok számára szállást és ellátást biztosítunk. A verseny előtt (péntek este) közös programra, a csapatok bemutatkozására, ismerkedésre hívjuk a döntősöket.

Pécs, 2022. október 3.